گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد فیلم مستند دربارۀ محرومیّت بهائیان ایران از تحصیل را تمجید کرد

میزگرد مباحثه پس از نمایش "شمعی روشن کن"، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد. از راست به چپ: احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در مورد حقوق بشر در ایران؛ مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز ایرانی-کانادایی و کارگردان "شمعی روشن کن"؛ دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو
ژنو

۰۲ فروردين ۱۳۹۴

یک مقام عالی‌رتبۀ سازمان ملل متّحد فیلم "شمعی روشن کن" مستندّی در بارۀ تضییقات وارده بر بهائیان در ایران را به عنوان تلاشی مهم در راستای بهتر شناساندن وضع اسف‌ناک جوانان بهائی که از دسترسی به تحصیلات عالی در ایران محرومند تحسین کرد.

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در مورد حقوق بشر در ایران، که در یک رویداد جانبیِ بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد صحبت می‌کرد،این فیلم را ستود و اظهار داشت "مهم است که از وسیله‌ای قابل دسترس مانند یک فیلم مستندِّ ، پیامی در بارۀ حقوق بشر ابلاغ گردد."

دکتر شهید بعد از نمایش فیلم خطاب به تماشاچیان اظهار داشت: "من بهائیان را آزار‌دیده‌ترین اقلّیّت در ایران می‌دانم."

وی همچنین گفت: "آنچه به نظر می‌رسد یک سیاست سیستماتیک در راستای اِعمال تبعیض علیه بهائیان است – از جمله در زمینۀ تحصیل – که من را بسیار نگران کرده است " و اضافه نمود که این سیاست کاملاً آشکار است، تا به آنجا که بهائیان به محض شناساییِ اعتقادات مذهبی‌شان، از دانشگاه اخراج می‌شوند.

مازیار بهاری کارگردان این فیلم، روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز ایرانی-کانادایی که در سال ۲۰۰۹ در ایران زندانی شده بود، نیز در آن نمایش حضور داشت.

آقای بهاری گفت "من بهائی نیستم ولی برایم وضعیت بهائیان در ایران و کلا وضع حقوق بشر در ایران عمیقاً اهمیت دارد."

آقای بهاری اظهار داشت که "در سراسر سی و پنج سال گذشته، مشاهده می‌کنیم که هر زمان وضع ایران بیشتر سرکوب‌گرانه شده است، اوّلین قربانیان این سرکوبی بهائیان هستند." "همان طور که دکتر شهید به درستی بیان نمود، بهائیان آزاردیده‌ترین اقلّیّت در ایران هستند، و بنا بر این نقش فشارسنجی را دارند که نشان‌دهندۀ وضع ایران است."

نمایش این فیلم با حمایت جامعۀ جهانی بهائی و فدراسیون بین‌المللی مدافعان حقوق بشر صورت گرفت.

نمایندگان کشورها، سازمان‌های غیر دولتی، فعّالین حقوق بشر، و دیگر گروهای شرکت کننده در نشست‌ شورای حقوق بشر در این برنامه حضور داشتند.

"شمعی روشن کن" پاسخ صلح‌جویانه و سازندۀ بهائیان نسبت به ممنوعیّت طویل‌المدّت جوانان‌شان از ورود به دانشگاه‌ها را مشخّص می‌سازد. خود این ممنوعیت فقط یک بُعدی است از کمپین جامع و مورد حمایت دولت که برای اِعمال اذیّت و آزار بر جامعۀ بهائی در آن کشور طراحی شده است.