اعضای پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان بهائی در ایران شده اند

بروکسل

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

پنج عضو پارلمان اروپا، به شخصیت‌های دیگری از درون و خارج ایران، از جمله خانم نسرین ستوده وکیل برجستۀ حقوق بشر در ایران پیوسته، خواستار آزادی فوری هفت مدیر ایرانی بهائی از زندان شده و چنین سرکوب دینی را «غیرعادلانه» و «غیرقابل قبول» خواندند.

این پنج عضو پارلمان- کرنیلیا ارنست (Ernst Coneli) از آلمان، آنا گمز (Gomes Ana) از پرتقال، تونه کلم (Tunn Kelam) از استونیا، اندرو لور (Lewer Andrew) و جولی وارد (Ward Julie) از بریتانیا- بیانیه ائی ویدیوئی تهیه کردند که در کمپین جهانی که در این ماه به منظور عطف توجه به هفتمین سالگرد بازداشت و اسارت هفت بهاوی، که به عنوان یاران شناخته شده اند، به نمایش گذاشت.  

گفت: «درخواست ما آزادی فوری و بی قید و شرط آنان است، زیرا هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند (Kelam) آقای کِلم که برای شهروندان خود شرایط عادی زندگی را فراهم کرده است در حالیکه گروهی از آنان – بعضی از اقلیتها – به گونه ای منظم و روشمند و چنین بی رحمانه سرکوب می‌شوند.»

گفت: «واقعاً به هیچ وجه قابل قبول نیست که این شهروندان ایرانی، که آرزویی جز خدمت صمیمانه (Gomes) خانم گُمِز به میهن‌شان و به مردم‌شان ندارند، و صرفاً به جهت خدمت به آموزه هایِ صلح آمیز آئین بهائی در زندان هستند، به اتهام هائی متهم گردند که کاملاً بی اساس است.»

خانم وارد (Ward) گفت که این: «خیلی سخت است بفهمیم که چرا رژیم ایران» نسبت به شهروندان بهائی اش، که نمایانگر اعتقاد به صلح، انسانیت، برابری جنسیتی، و انصاف هستند، «اینچنین پرخاشگر و بیرحم است.»

آقای لِوِر گفت ایران باید به طور کلی پاسخگوی نقض حقوق بشر و به ویژه سرکوب بهائیان باشد. او اضافه کرد «با توجه زیادی که به ایران در زمان مذاکرات اتمی می‌شود، فکر می کنم مهم است که این مشکلات نیز نادیده گرفته نشود.»

آقای لِوِر گفت: «حقوق بشر و آزادی دین باید موضوع هائی باشد که ما همواره نگران آن هستیم به ویژه حال که در حوزه های دیگر احتمالاً شاهد موفقیتهائی خواهیم بود.

خانم اِرنْست گفت: «ما اکیداً مخالف این واقعیت هستیم که افرادی مثل بهائیان به علت حمایت از حق تحصیل یا به دلیل پشتیبانی از حق پیروی از دین خود، زندانی شوند.»

او گفت: «این چیزی است که مطلقاً غیرقابل قبول است.»

خانم رِیچِل بیانی (Bayani Rachel) نمایندۀ دفتر منطقه‌ای جامعۀ جهانی بهائی در اتحادیه اروپا، گفت این ویدیوها بازگوکنندۀ نگرانی عمیق پارلمان اروپا در مورد نحوۀ رفتار دولت ایران با بهائیان است.

خانم بیانی گفت: «این بیانیه ها ابراز حمایت قوی نمایندگان مردم اروپا از مردم ایران است.»

بیانیۀ ویدیوئی خانم نسرین ستوده به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری ناعادلانۀ اعضای سابق گروه یاران نیز موجود است. خانم ستوده خود در ایران زندانی شدند و مدتی را با دو خانم بهائی که جزو هفت زندانی در بند هستند سپری کردند.

در سال ۲۰۱۰، هفت بهائی، خانم فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضائی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، و وحید تیزفهم، محاکمه و به طور غیرمنصفانه‌ای به اتهام «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام» و اتهامات دروغین دیگر مجرم شناخته شده و به 20 سال زندان محکوم شدند که بیشترین دوران محکومیت برای زندانیان عقیدتی در ایران است.

بیانیه‌های ویدیوئی را، که در صفحۀ فیسبوک کمپین نیز منعکس شده، می‌توانید در اینجا ببینید.

بیانیۀ ویدیوئی خانم نسرین ستوده به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری ناعادلانۀ اعضای سابق گروه یاران نیز موجود است. خانم ستوده خود در ایران زندانی شدند و مدتی را با دو خانم بهائی که جزو هفت زندانی در بند هستند سپری کردند.